Privacy Statement

Bloemenzo Joyce / Privacy Statement

1. Dit is de privacyverklaring van Bloemenzo Joyce, Joyce Meijer ( Opdrachtnemer ). Bloemenzo
Joyce is gevestigd aan Industrieweg 3 Y 8263 AA Kampen, ingeschreven in het handelsregister
onder KvK-nummer 60925914.
2. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@bloemenzojoyce.nl, 038-2020100 of per post: Bloemenzo Joyce, Industrieweg 3 Y, 8263 AA Kampen.3. Bloemenzo Joyce heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen en ondertekenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bloemenzo Joyce kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bloemenzo Joyce, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contact formulier op de gebiste aan Bloemenzo Joyce heeft verstrekt. Bloemenzo Joyce kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Locatiegegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Waarom Bloemenzo Joyce gegevens nodig heeft

Bloemenzo Joyce verwerkt jouw persoonsgegevens om:
– Het afhandelen van jouw betalingen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Je per telefoon en/of per mail te bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoelang Bloemenzo Joyce gegevens bewaart

Bloemenzo Joyce bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht i.v.m onze boekhouding. De gegevens over jouw acitviteiten op onze website bewaren wij levenslang, zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bloemenzo Joyce verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst).

Cookies

Bloemenzo Joyce gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie si een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bloemenzo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellen van je browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, waaronder Googel Analytics.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bloemenzo Joyce worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bloemenzo Joyce gebruikt deze informatie om de verwerking van deze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bloemenzo Joyce maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bloemenzo Joyce bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. De Aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloemenzo Joyce en heb je het rechtop gegevenoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bloemenzojoyce.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzagen door jou is gedaan vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bloemenzo Joyce zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Bloemenzo Joyce neemt de bescherming jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bloemenzojoyce.nl.